Avís legal

La present Comunicació Legal regula l’ús del lloc web www.notaria-espinosa.com (en endavant, LA WEB), de què és titular NOTARIA ESPINOSA (en endavant, EL TITULAR DE LA WEB) amb el qual pretenem donar compliment a les obligacions que disposa la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI), així com informar tots els usuaris del lloc web pel que fa quines són les condicions d’ús del lloc web.

Per tal de donar compliment a l’article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, informem als usuaris de les nostres dades;
· Denominació Social; NOTARIA ESPINOSA
· Domicili Social: La Rambla, 32, 1r, 08302 Matarà.
· CIF: 25066661L.
· Telèfon: 93 825 48 38.
· E-Mail: notaria@notaria-espinosa.com
· Lloc web: www.notaria-espinosa.com

La navegació pel lloc web del TITULAR DE LA WEB atribueix la condició d’usuari d’aquest i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquesta Comunicació Legal, que poden tenir modificacions.

L’usuari s’obliga a fer-ne un ús correcte d’acord  amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos de l’trànsit i la present Comunicació Legal. L’usuari respondrà davant EL TITULAR DE LA WEB o davant de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que s’hi poguessin causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i EL TITULAR DE LA WEB es consideraran eficaços, a tots els efectes, quan es facin a través de correu postal o qualsevol altre mitjà dels detallats anteriorment.

· CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ

El lloc web i els seus serveis són d’accés lliure i gratuït, malgrat això, EL TITULAR DE LA WEB condiciona la utilització d’alguns dels serveis oferts a la seva web a la prèvia curnplimentación del corresponent formulari.

L’usuari garanteix l’autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui al TITULAR DE LA WEB i serà l’úmic responsable de les rnanifestacions falses o inexactes que s’hi facin.

L’usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts, i serveis del TITULAR DE LA WEB i a no fer-los servir per, entre d’altres:
1. Difondre continguts, delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfob, ofensius, d’apologia de terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l’ordre públic.
2. Introduir a la xarxa virus informàtics o portar a terme actuacions susceptibles d’alterar, fer malbé, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics del TITULAR DE LA WEB o de terceres persones: com ara obstaculitzar l’accés d’altres usuaris a la pàgina web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals el TITULAR DE LA WEB presta els seus serveis.
3. Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris a a àrees restringides dels sistemes informàtics del TITULAR DE LA WEB o de tercers i, si s’escau, treure’n informació.
4, Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació del TITULAR DE LA WEB o de tercers,
5. Suplantar la identitat d’un altre usuari, de les administracions públiques o d’un tercer.
6, Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, llevat que s’hi compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
7. Demanar dades amb finalitat publicitària i d’enviar publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb la finalitat de venda o d’altres de naturalesa comercial sense que n’hi hagi la prèvia sol·licitud o consentiment.

Tots els continguts del lloc web, com ara textos, fotografies, gràfics, Imatges. icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat dels quals pertany al TITULAR DE LA WEB, sense que s’hi puguin entendre cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús del web.

En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, si escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s’instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap tipus d’explotació.

Igualment, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat del TITULAR DE LA WEB, sense que s’hi pugui entendre que l’ús o accés n’atribueixi a l’usuari cap dret.

La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació queden prohibits.

L’establiment d’un hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre EL TITULAR DE LA WEB i el propietari del lloc web en la qual s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part del TITULAR DE LA WEB dels seus continguts o serveis . Aquelles persones que es proposin establir un hiperenllaç prèviament hauran de sol·licitar autorització per escrit al TITULAR DE LA WEB. En tot cas, l’hiperenllaç únicament permetrà l’accés a la home-page o pàgina d’inici del nostre lloc web, així mateix haurà d’abstenir-se de fer manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre EL TITULAR DE LA WEB, o incloure-hi continguts il.lícits, contraris als bons costums i a l’ordre públic.

EL TITULAR DE LA WEB no es responsabilitza de l’ús que cada usuari els hi doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que s’hi  facin.
 
EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT
 
El contingut d’aquest lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que s’hi garanteixi plenament l’accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.

EL TITULAR DE LA WEB exclou, fins on ho permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

1. La impossibilitat d’accés a la pàgina web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i / o actualitat dels continguts. com ara  l’existència de vicis i defectes de tota classe dels contingudes transmesos, difosos, emmagatzemats, facilitats als quals s’hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s’ofereixen,
2. La presència de virus o d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.
3. L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos de l’trànsit i la present comunicació legal corn a conseqüència de l’ús incorrecte dela paaàgina web. En particular, i a tall d’exemple, EL TITULAR DE LA WEB no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, com ara la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

Així mateix. EL TITULAR DE LA WEB declina qualsevol responsabilitat pel que fa a la informació que s’hi trobi fora d’aquesta web i no sigui gestionada directament pel TITULAR DE LA WEB. La funció dels links que apareixen en aquesta web és exclusivament la d’informar a l’usuari sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. EL TITULAR DE LA WEB no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats: ni suggereix, convida o recomana la seva visita, de manera que tampoc no serà responsable del resultat obtingut. EL TITULAR DE LA WEB no es responsabilitza de l’establiment d’hipervincles per part de tercers.