Es recullen les manifestacions i declaracions que desitgi fer el client.