Per a donar fe, per exemple, de l’antiguitat i propietat d’un vehicle antic, o d’una construcció.