En cas de matrimoni, i vols regular el règim econòmic d’aquest: Separació de Béns, De guanys.