Oferiments de pagament, consignacions, …
(Ex. Arrendaments, fiances, lloguers, lliurament de claus, quotes de comunitat, etc).