Acrediten la realitat o veritat del fet que motiva la seva autorització, en un lloc, mitjançant la visita del notari i si escau l’obtenció de fotografies.
Per Reglament, només la ciutat de Mataró, i dins del Maresme aquells pobles en els quals no hi hagi Notaria.
(Ex. Actes d’humitats, inundacions, destrosses, etc)