Procediment telemàtic, Burofax o qualsevol altre mitjà idoni, de manera que hi hagi prova plena de la seva data i almenys d’haver estat enviat..
(Ej.Reclamacions a les grans companyies i monopolis)