Es tracta de facultar o autoritzar una sèrie de professionals (generalment procuradors i advocats) perquè actuïn en representació de la persona que dóna el poder, en els Jutjats i durant el desenvolupament d’un procediment judicial.
– AFECTATS BANCS (Clàusula sol, …)
– FOGASA.