Préstecs i crèdits personals o avals d’arrendament que concedeixen les entitats de crèdit als particulars i empreses.