a) Constitució de societats: Crear societats mercantils, anònimes o limitades.

b) Ampliació de capital.

c) Canvi d’administrador.

d) Canvi de domicili.

e) Poders: Revocació de poders, a empleats o professionals.

f) Venda de participacions/accionis.

g) Dissolució de societats:

“Actives” i “Inoperants”
(que no operen i produeixen despeses)

h) Uns altres.