Documentació a aportar: Es requereix la mateixa que per al testament, i a més la Targeta Sanitària.