Per a registrar-te com parella de fet de manera extramatrimonial amb la teva parella.