Herència sense Testament

2020-05-06T09:29:08+00:00|

Quan el difunt ha mort sense deixar cap mena de testament, i/o document d'última voluntat (Ab-*intestato). Sense testament també es pot heretar, i adjudicar béns , drets i patrimoni. DECLARACIÓ D'HEREUS ABINTESTAT DOCUMENTS NECESSARIS: [...]

Herència amb Testament

2020-05-06T09:29:07+00:00|

Quan el difunt ha mort amb testament vàlid. DOCUMENTS NECESSARIS: – Fotocòpia dels D.N.I. de la persona morta i dels hereus. – Certificat de defunció de la persona morta. – Certificat del Registre General [...]

Go to Top