Societats

2020-05-06T08:05:57+00:00|

a) Constitució de societats: Crear societats mercantils, anònimes o limitades. b) Ampliació de capital. c) Canvi d'administrador. d) Canvi de domicili. e) Poders: Revocació de poders, a empleats o professionals. f) Venda de participacions/accionis. [...]