POLÍTICA DE PRIVACITAT

D’acord amb l’article 13 de l’Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril  (“Reglament General de Protecció de Dades” o “RGPD”), aquesta Política de privadesa és vàlida als tractaments de dades de caràcter personal que NOTARIA ESPINOSA -des d’ara NOTARIA ESPINOSA – fa com a Responsable dels tractaments, en relació amb les dades que els usuaris i / o clients (persones físiques) faciliten com a conseqüència de la sol·licitud d’informació dels serveis que presta i comercialitza a través de la seva web, o recaptats en qualsevol de les seccions de la pàgina web wvvw.notaria-espinosa.com

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES.

· Denominació Social: NOTARIA ESPINOSA
· Marca comercial: NOTARIA ESPINOSA
· Domicili: La Rambla, 32, 1er pis 08302- Mataró
· CIP: 25066661L,
· E-mail; notària @ notària-espinosa, com

FINALITATS DEL TRACTAMENT.

Les seves dades personals es faran servir amb la finalitat genèrica de la gestió i control de la relació comercial establerta i, específicament per a:

· Gestionar l’accés complet i la utilització correcta dels serveis per part dels seus usuaris.
· Per comunicar-se amb els usuaris en resposta a incidències, sol·licituds, comentaris i preguntes que ens faci a través dels serveis, així com als formularis de contacte de la nostra pàgina web (inclosos, correus electrònics i / o les trucades telefòniques),
· Per proporcionar, actualitzar, mantenir i protegir els serveis i activitats.
· Per oferir nous serveis, ofertes especials o actualitzacions.
· Si és el cas, gestionar processos de selecció de personal en processos selectius de treballadors i / o col·laboradors.
 · Comunicacions: Podrem enviar-li correus electrònics, missatges i altres tipus de comunicació en referència als serveis, qüestions tècniques i llurs canvis. Aquestes comunicacions es consideren part dels serveis i no  s’hi pot renunciar.
· Comunicacions Comercials (Màrqueting): Podrem utilitzar les seves dades per contactar-li, tant per via electrònica com no electrònica, com a enquesta, obtenir la seva opinió sobre el servei prestat, i, ocasionalment, per notificar-li canvis, desenvolupaments importants dels serveis, ofertes i / o promocions dels nostres serveis o de terceres empreses relacionades amb nosaltres. Aquestes ofertes comercials seran, en tot cas, autoritzades de forma expressa i separada per l’usuari que, pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment a rebre aquestes notificacions fent-hi servir el mecanisme implementat a l’ efecte, o bé, des de les preferències del compte de client.

No tractarem les seves dades personals per a cap altra finalitat més enllà de les descrites anteriorment llevat que vingui imposat per llei o hi hagi algun requeriment judicial.

Termini de conservació: Les dades personals proporcionades es conservaran i tractaran mentre es mantingui la relació de prestació de serveis, sense perjudici de la possibilitat d’exercir el seu dret de supressió, cas en el qual la NOTARIA ESPINOSA bloquejarà les seves dades durant el temps que persisteixin les seves obligacions legals.

Les dades personals de les persones interessades a la recepció d’informació sobre els serveis es mantindran en el sistema de manera indefinida en tant l’interessat no sol·liciti llur supressió.

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT.

La base legal per al tractament de les dades és la legitimació basada en el consentiment de la persona interessada prestat per a les finalitats anteriorment descrites, que se sol·licitarà en el moment de:

· Abans de procedir a tractar les seves dades,
· Procedir al registre com a client o,
· Procedir a l’enviament de comunicacions de productes de NOTARIA ESPINOSA.

Les sol·licituds d’informació que ens faci arribar requereixen que l’interessat ens faciliti de forma voluntària les dades necessàries per poder atendre o prestar-li els serveis.

Malgrat això, l’interessat pot lliurement negar-se a facilitar-nos aquestes dades o, posteriorment, revocar el consentiment prèviament atorgat per tractar les seves dades, tot i que aquesta negativa implicarà la impossibilitat de poder atendre la seva petició.

Igualment, podrem tractar les seves dades basades a l’Interès legítim de NOTARIA ESPINOSA en mantenir i fidelitzar els seus clients i / o usuaris i atendre millor les seves expectatives o interessos prèviament manifestats, p.ex: millorar serveis, gestionar sol·licituds, consultes o reclamacions, oferir serveis similars als contractats, informar sobre promocions etc., sense perjudici de l’acompliment per part de NOTARIA ESPINOSA de la resta d’obligacions relatives a l’enviament de comunicacions comercials per via electrònica.

NOTARIA ESPINOSA entén que en facilitar-nos aquestes dades, l’interessat garanteix i es fa responsable de la seva veracitat, actualitat i exactitud i que accepta i consenteix expressament en el seu tractament per a les finalitats abans descrites.

DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES.
 
Amb caràcter general, NOTARIA ESPINOSA no cedirà les seves dades personals a tercers llevat que hi estiguem obligats legalment, o vostè ens hi hagi autoritzat expressament en fer ús dels nostres Productes.

En acceptar les Condicions dels Productes, vostè consenteix expressament aquestes cessions. En cas de revocació del seu consentiment no podrem continuar prestant-li els serveis.

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES.

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre sl a la NOTARIA ESPINOSA es tracten dades personals que li concerneixin, o no. En particular, vostè pot exercir davant NOTARIA ESPINOSA els següents drets.
 
· Dret d’accés; permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament,
· Dret de rectificació: permet corregir errors, modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes i garantir la certesa de la informació objecte del tractament.
· Dret de supressió: permet sol·licitar l’eliminació de les dades objecte de tractament quan ja no siguin necessàries per a l’execució o prestació de servei.
-Dret d’oposició: dret de l’interessat a què no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o s’hi cessi, tret de motius legítims o per a l’exercici o defensa de possibles reclamacions, cas en el qual els mantindrem bloquejats durant el termini corresponent mentre persisteixin les obligacions legals.
· Dret d’oposició a l’enviament de publicitat: Els interessats podran oposar-se a l’enviament de comunicacions comercials per part de NOTARIA ESPINOSA, En aquest cas pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment a rebre aquestes notificacions  fent-hi servir el mecanisme implementat a l’efecte, o bé , des de les preferències del compte de client.
· Limitació de l’tractament: En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l’exercici o defensa de reclamacions.
· Portabilitat de les dades: les persones interessades poden sol·licitar rebre les dades que li incumbeixin i que ens hagi facilitat o que -sempre que tècnicament sigui possible- se’ls enviem a un altre responsable de tractament de la seva elecció, en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica.
· Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.

Possibilitat de retirar el consentiment: Així mateix, l’interessat té dret a retirar en qualsevol moment el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment donat en el moment de facilitar-nos les seves dades.

Si desitja exercir algun dels drets exposats, preguem que ens remeti carta amb totes les seves dades, incloent DNI a: NOTARIA ESPINOSA, amb domicili a la Rambla, 32, 1er pis, 08302-Mataró o ens envieu un e-mail notaria@notaria-espinosa.com indicant el tipus de dret que vol exercir.

Possibilitat de reclamar davant l’Autoritat de Control: NOTARIA ESPINOSA l’informa igualment del dret que li assisteix a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent .

INFORMACIÓ ADDICIONAL.

Conservació de determinades dades: NOTARIA ESPINOSA informa que, en compliment de les disposicions de la Llei 25/2007, de 18 d’octubre, de conservació de dades relatives a les comunicacions electròniques i a les xarxes públiques de comunicacions, haurà de procedir a retenir i conservar determinats dades de trànsit generades durant el desenvolupament de les comunicacions amb la finalitat de cedir-los a les autoritats legitimades, quan concorrin les circumstàncies legals que s’hi preveuen.

Dades registrades: Com en la majoria de productes subministrats per Internet, els nostres servidors recopilen informació de manera automàtica quan l’usuari utilitza els serveis de les web. Aquestes dades de registre poden incloure l’adreça IP, la identificació del dispositiu des del qual s’accedeix als productes, el sistema operatiu, la configuració de l’aparell.

Mesures de seguretat: Adoptem les mesures de protecció de dades necessàries per evitar la pèrdua d’informació, alteració de dades, o l’accés per personal no autoritzat.