Sociedades

a) Constitución de sociedades: Crear sociedades mercantiles, anónimas o limitadas. b) Ampliación de capital. c) Cambio de administrador. d) Cambio de domicilio. e) Poderes: Revocación de poderes, a empleados o profesionales. f) Venta de [...]